Додаткова інформація

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на надання послуг з відвідування Національного музею "Чорнобиль"
шляхом придбання квитка

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
1.1. "Організатор" – Національний музей "Чорнобиль", місцезнаходження: 04071, Україна, місто Київ, пров. Хорива, 1, ідентифікаційний код 24520773, яке надає Покупцям послуги з відвідування Музею, шляхом продажу квитків.
1.2. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує послугу.
1.3. "Квиток" – документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Відвідувача на одноразове відвідування Музею (вхідний Квиток). Квиток, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Квиток не є товаром.
1.4. "Відвідувач" – особа, яка безпосередньо відвідує Музей по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає послугу.
1.5. "Послуга з відвідування Музею" – послуга з відвідування Музею, яка надається Покупцеві Організатором.
1.6. "Акцепт" – це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (оплата послуг та ін.) вважається акцептом.
1.7. "Акцепт оферти" – повне і беззастережне прийняття умов Договору-оферти, шляхом здійснення дій Покупцем, що виражає намір скористатися Веб-сайтом для оформлення Послуг.
1.8. "Замовлення" – обраний Покупцем Квиток, який підтверджує бажання відвідати Музей, для чого Покупець: погоджується з цією офертою, обирає серед доступних до продажу в системі Квиток, спосіб оплати Квитка; та щодо якого Покупець отримав від Організатора підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання / резервування / придбання, та здійснив таке його бронювання / резервування / оплату.
1.9. "Музей" – Національний музей "Чорнобиль".
1.10. "Номінальна ціна Квитка" – вартість послуги з відвідування Музею.
1.11. "Ціна Квитка" – сукупна сума Номінальної ціни Квитка й Сервісного збору (комісія платіжної системи).
1.12. "Правила перебування в Музеї" – це норми й правила Організатора, встановлені для Відвідувачів під час їх перебування в Музеї.
1.13. "Система" (автоматизована система продажу квитків) – програмно-технічний комплекс Організатора, призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій, та реалізації можливості замовлення та придбання Квитків.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. На умовах, визначених у цій публічній пропозиції (оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами між Організатором і Покупцем укладається договір на надання Послуги з відвідування Музею, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Відвідувачем Музею, на яку Покупець придбаває Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Послуги з відвідування Музею (далі – Договір на надання Послуги з відвідування Музею).

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
3.1. Ця публічна пропозиція укласти договір (оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких, Покупець може придбати Послуги з відвідування Музею, шляхом купівлі Квитка, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати.
3.2. В результаті придбання Квитка до Музею, між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Послуги з відвідування Музею, визначеної у Квитку. Придбаний Квиток підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Відвідувача (тобто пред’явника Квитка), з метою споживання Відвідувачем Послуги з відвідування Музею.
3.3. Для споживання послуги з відвідування Музею, Покупцю / Відвідувачу необхідно здійснити всі залежні від нього заходи:
3.3.1. замовити й оплатити Квиток.
3.3.2. одержати Квиток. У випадку замовлення Квитка в електронній формі (Е-Квитка) через Систему Організатора (он-лайн з веб-браузера за адресою: http://chornobyl-museum.kyiv.ua/), Організатор протягом однієї (1) хвилини після оплати Квитка покупцем (тобто одержання Організатором від банківської установи підтвердження про списання коштів з картки міжнародної платіжної системи Покупця), відправляє квиток на вказану при реєстрації електронну адресу Покупця. Покупець може увійти за допомогою веб-браузера до своєї електронної адреси, скачати та роздрукувати отриманий Е-Квиток (файл в форматі .pdf) на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи штрих-код). Роздрукований на папері Е-Квиток використовується для проходу та пред’являється на контроль. Покупець самостійно забезпечує відкриття вкладеного електронного Квитка, його зчитування і друк на папері.
3.3.3. прибути до Музею, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення).
3.3.4. не залишати зі своєї ініціативи Музей. У тому випадку, якщо Відвідувач зі своєї ініціативи покинув Музей, послуга з відвідування Музею вважається наданою / спожитою Покупцем / Відвідувачем у повному обсязі й належним чином.
3.3.5. не порушувати Правил перебування в Музеї, встановлені Організатором.
3.4. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Послуги з відвідування Музею) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним послуги з відвідування Музею, їх кількість, вартість, якість, асортимент, основні властивості, умови використання, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Організатор здійснює дії, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Послуги з відвідування Музею (продаж права на відвідування Музею й одержання послуги з відвідування Музею Організатора), шляхом продажу Квитка.

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)
4.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Організатору свої персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Відвідувачів) в письмовій (електронній) формі – при замовленні Квитка через Систему. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Організатору право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Системи. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організатору персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організатору, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Організатора на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).
4.2. Якщо інше не буде зазначено в умовах Замовлення, Квиток може бути замовлений і отриманий в електронній формі, при замовленні он-лайн (Е-Квиток).
4.3. Замовлення Квитків здійснюється он-лайн, шляхом реєстрації та доступу до Системи з веб-браузера, перейшовши на веб-сайт: http://chornobyl-museum.kyiv.ua/ і пройшовши процедуру замовлення.
4.4. Процедура Замовлення Квитка Організатора (узгодження й підтвердження згоди стороною з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов’язкових етапів:
4.4.1. обрання Покупцем квитка, який перебуває у вільному продажу Організатора (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення замовлення);
4.4.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом вказівки при замовленні: форми Квитка (електронна чи паперова), способу його одержання, підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець натиснувши на відповідну кнопку Системи, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Систему. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної послуги з відвідування Музею Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законом України "Про захист прав споживачів" про послуги з відвідування Музею, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Організатором можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка, однак не більш ніж п’ятнадцять (15) хвилин – у випадку здійснення Покупцем замовлення через Систему. У тому випадку, якщо Покупець не оплатить замовлення (Ціну Квитка) протягом зазначеного часу резервування, замовлення вважається анульованим, і Квиток повертається у вільний продаж;
4.4.3. оплата Ціни Квитка проводитися в безготівковій формі, який він робить при Замовленні. Оплата в безготівковій формі може здійснюватися шляхом оплати Ціни Квитка платіжним дорученням, або за допомогою спеціальних платіжних засобів небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide, CirrusMaestro або VISA International, випущених на ім’я Покупця. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу несе банк, чи інша фінансова установа які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі платіжним дорученням вважається здійсненою в момент одержання Організатором коштів на свій поточний розрахунковий рахунок. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент одержання Організатором від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни замовленого Квитка, на банківський рахунок Організатора. До одержання Організатором на свій банківський рахунок коштів у розмірі оплаченої Покупцем суми замовлення, таке замовлення, а так само і грошова транзакція (перерахування коштів) не може бути анульоване, відмінене, або оскаржене. При оплаті платіжним дорученням чи за допомогою спеціальних платіжних з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка.
4.5. Квитки в електронній формі (Е-Квиток) надсилаються Покупцю протягом 1 хвилини на вказану при реєстрації електронну адресу.
4.6. Здійснивши замовлення й одержавши Квиток, між Організатором і Покупцем укладається Договір на надання послуги з відвідування Музею. Отримати послугу може Відвідувач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Музей, дійсний Квиток на контроль.
4.7. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Відвідувача який пред’явить на вході дійсний Квиток для одержання ним послуги з відвідування Музею, за умови дотримання таким Відвідувачем Правил перебування в Музеї. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Організатора, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Відвідувачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж. У зв’язку з цим, з метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець / Відвідувач повинні прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток, або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
5.1. ПОКУПЕЦЬ / ВІДВІДУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
5.1.1. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати й реквізити доставки, і інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо замовлення Покупця не буде виконано / буде виконаний не коректно, не точно, або не повно через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті, або не вірно, або не повно або не точно викладених Покупцем при здійсненні замовлення чи його оплаті – Організатор не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням;
5.1.2. Виконати здійснене Замовлення, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки таке замовлення не було анульовано. Квиток по анульованому замовленню не залежно від того з чиєї ініціативи він був анульований, надходить у вільний продаж.
5.1.3. Дотримуватись Правил перебування в Музеї.
5.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
5.2.1. У випадках, зазначених в цій оферті анулювати замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року.
5.3. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
5.3.1. Надати Покупцеві або Відвідувачу в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання послуги з відвідування Музею (п.2.1.) послуги з відвідування Музею в місці й час зазначеними в Квитку.
5.4. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:
5.4.1. Вимагати від Покупця / Відвідувача належного й точного виконання умов цієї оферти, здійсненого Покупцем та прийнятого Організатором замовлення, Правил перебування в Музеї.
5.4.2. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки.
5.4.3. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка, якщо Покупець порушує умови здійсненого ним замовлення.
5.4.4. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

 

6. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання послуги з відвідування Музею (п.2.1.), вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організатору свою згоду придбати обраний ним Квиток, або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві;
6.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання послуги з відвідування Музею припиненими, якщо:
6.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом п’ятнадцяти (15) хвилин після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем через Систему;
6.2.2. Відвідувач не прибув до Музею, та/або порушив Правила перебування в Музеї, у зв’язку з чим, не був допущений, або був виведений із Музею силами співробітників Організатора, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати послугу з відвідування Музею повністю або частково; У цьому випадку оплачені Покупцем Ціна Квитка та вартість доставки Квитка, поверненню не підлягають;
6.3. Замовлення, в частині п.2.1 цієї оферти (Договір на надання послуги з відвідування Музею) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і покупцем договору на надання послуги з відвідування Музею припиненими, якщо:
6.3.1. Організатор скасував відвідування Музею (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);
6.3.2. Організатор фактично не надав можливості відвідування Музею у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець не зміг одержати замовлену ним послугу з вини Організатора;
6.4. У випадках, визначених в п.6.3. цієї оферти Покупець, який не отримав послуги з відвідування Музею, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка. Вартість Супутніх послуг (Сервісний збір, комісія платіжної системи і вартість доставки Квитка), які були надані належним чином, у цьому випадку поверненню не підлягають;
6.5. Якщо іншого не обумовлено в цій оферті, усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої послуги з відвідування Музею, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві послуг з відвідування Музею.
6.6. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від послуги з відвідування Музею Організатора, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому послуги з відвідування Музею Організатором.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ
7.1. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання послуги з відвідування Музею в межах укладеного Договору про надання послуги з відвідування Музею. Неналежним наданням послуги з відвідування Музею є надання такої послуги в супереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню послуги з відвідування Музею перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої послуги з відвідування Музею.
7.2. За невідповідність якості послуги з відвідування Музею суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Квитку, Організатор відповідальності не несе. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої послуги з відвідування Музею можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших відвідувачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням послуги з відвідування Музею.
7.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, збої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах, каналах зв’язку, тощо. При цьому, у тому випадку, якщо Організатор надав можливість відвідування Музею, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець / Відвідувач не зміг потрапити до Музею через дію непереборної сили, хворобу, страхи, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання послуги з відвідування Музею вважається виконаним належним чином, та Номінальна ціна Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).
7.4. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору на надання послуги з відвідування Музею мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Організатора.

 

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Покупець, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України "Про захист персональних даних" та надає свою згоду на обробку Організатором його персональних даних.
8.2. Покупець згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення оплати за Послуги, на електронну адресу або контактний номер телефону Покупця можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру і, крім того, Організатор має право, без згоди Покупця, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або найменування юридичної особи, як учасника заходу.
8.3. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.

 

9. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)
9.1. Даний Договір (Публічна оферта) діє на території всього світу.
9.2. Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Організатора і діє до моменту її відкликання Покупцем. Договірні відносини між окремим Покупцем і Організатором набувають чинності з моменту здійснення Покупцем повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
9.3. Організатор має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та/або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Організатором змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Організатора, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти).

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.
10.2. Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов’язки за Договором (Публічною офертою) третім особам.
10.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Організатором не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.
10.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
10.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

 

Реквізити Організатора
Національний музей "Чорнобиль"
04071, м. Київ, пров. Хорива, 1
UA 24820172034311100120001000007687,
UA 408201720343111001200007687
в ДКСУ м. Києва, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 24520773
ІПН 245207726564, Витяг № 1826564501478
Платник ПДВ на загальних підставах
Ел. адреса: 24520773muzey@ukr.net
тел.: (044)425-52-20